Hotel

Maaaring gamitin ng mga hotel ang Electronic Shelf Label (ESL) upang mag-aplay sa mga Canteen, silid ng pagpupulong at warehouse.

Ang tumpak na data na ibinigay ng naipapahiwatig na mode ng pagpapatakbo para sa mga tagapamahala upang mabilis na makapagpasya. Ang makokontrol na gastos tulad ng kagamitan, papel at tinta ay maaaring mabawasan nang epektibo. Gayundin ang mga gastos sa paggawa at rate ng error ay nabawasan din.

RIU hotel chain 【Spanish】】